ทำไมต้อง 'ทรัพย์กมล'​

บริการด้วยคุณภาพที่มีมาตรฐานยาวนานกว่า 20 ปี มากกว่า 50 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม “คิดเรื่องเงิน คิดถึงทรัพย์กมล” สินเชื่อเงินด่วน รถคุณช่วยได้